Analiza comportamentului consumatorului și cercetarea pieței

Analiză / cercetare Inteligo Media mediu

Descriere

Analiza Comportamentului consumatorului și cercetarea pieței este un curs esențial care explorează conceptele fundamentale ale studiului consumatorilor și a modului în care acestea se aplică în cercetarea pieței. Acest curs oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra comportamentului consumatorului, subliniind importanța cunoașterii nevoilor și dorințelor clienților pentru a dezvolta strategii de marketing eficiente și a obține avantaje competitive.

Pe parcursul acestui curs, se analizează factorii psihologici, sociali și culturali care influențează comportamentul consumatorului și modul în care aceștia afectează deciziile de cumpărare. Se pune accent pe procesul decizional al consumatorului, explorând etapele și rolul cercetării de marketing în identificarea oportunităților și anticiparea nevoilor clienților. 

În ultima parte a cursului, se discută segmentarea pieței și strategiile de poziționare, evidențiind importanța adaptării ofertei la nevoile și preferințele consumatorilor. Acest aspect permite companiilor să-și direcționeze eforturile de marketing către grupuri de clienți cu caracteristici și comportamente similare, crescând astfel eficiența campaniilor și satisfacția clienților.

Prin abordarea acestor subiecte, cursul analiza comportamentului consumatorului și cercetarea pieței contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru a reuși în domeniul marketingului și pentru a înțelege dinamica pieței într-un mediu de afaceri în continuă schimbare.

1 Introducere în analiza comportamentului consumatorului: concepte fundamentale și aplicații în cercetarea pieței
2 Factorii care influențează comportamentul consumatorului: psihologici, sociali și culturali
3 Procesul decizional al consumatorului: etape și rolul cercetării de marketing
4 Metode și tehnici de cercetare a comportamentului consumatorului: studii cantitative și calitative
5 Segmentarea pieței și strategii de poziționare: adaptarea ofertei la nevoile și preferințele consumatorilor

Beneficii

Înțelegerea factorilor care influențează comportamentul consumatorilor

Capacitatea de a segmenta piața și de a dezvolta strategii de poziționare eficiente pentru a îndeplini nevoile și preferințele consumatorilor

Oportunitatea de a optimiza strategiile de marketing prin adaptarea ofertei la nevoile și consumatorilor

Acest curs este inclus în
Abonament
Alaturi de următoarele facilități:
   Cursuri din domenii variate
   Lecții video sau text
   Teste de evaluare
   Rapoarte în timp real
   Certificat absolvire curs
   Mobil / desktop / tabletă
   Acces lunar cursuri noi Vreau abonament