31 Mai 2023, Comunicare eficientă

Învață să înveți: Tehnici eficiente de învățare

4 lecții
4 ore
incepator

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să își imbunătățească metodele de învățare. Scopul acestui curs este de a le oferi participanților instrumente și tehnici practice pentru a-și eficientiza procesul de învățare.

În cadrul cursului, veți învăța cum să vă organizați mai bine timpul și cum să identificați sursele de informație relevante pentru subiectul pe care doriți să-l învățați. De asemenea, veți învăța tehnici de memorare eficiente, cum ar fi metoda mnemonică și tehnica clustering-ului.

Cursul va include, de asemenea, informații despre cum să înțelegeți și să aplicați mai bine informațiile învățate, cum ar fi tehnici de rezolvare a problemelor și metode de asimilare a informațiilor.

Prin finalizarea acestui curs, veți fi capabili să vă planificați mai eficient timpul și să utilizați tehnici de învățare eficiente pentru a-ți atinge obiectivele de învățare.Vezi detaliu curs »

30 Mai 2023, Comunicare eficientă

Exerciții practice de gândire critică, pentru copii

5 lecții
4 ore
incepator

Cursul este dedicat acelora dintre dumneavoastră care doresc să ofere copiilor din viața lor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de gândire critică prin intermediul jocurilor și activităților practice.

În cadrul cursului, o să vă prezentăm tehnici prin care puteți determina copiii să participe la jocuri care le vor solicita abilitățile de comunicare și de prezentare a argumentelor, precum și la activități practice care le vor solicita abilitățile de problem-solving și de construcție. Aceste activități le vor oferi copiilor ocazia de a își dezvolta gândirea critică într-un mod interactiv și amuzant.

Cursul nostru este structurat în cinci lectii, fiecare dintre ele concentrându-se pe dezvoltarea unei abilități specifice de gândire critică. La finalul fiecărei lectii, va oferim exerciții practice pentru a le oferi copiilor ocazia să aplice ceea ce au învățat prin intermediul unei activități practice.Vezi detaliu curs »

Acest curs intensiv vă va oferi o înțelegere aprofundată și practică a modului în care integrarea graficelor Gantt și a diagramei SWOT poate duce la o optimizare semnificativă a proiectelor. Vom explora cum să utilizăm aceste două instrumente în paralel pentru o mai bună gestionare a proiectelor, identificând sinergiile care pot fi obținute prin combinarea lor.

De asemenea, vom evalua riscurile și oportunitățile asociate cu proiectele, folosind atât graficele Gantt, cât și diagramele SWOT, pentru a ne asigura că suntem pregătiți să facem față oricăror provocări.

În plus, vom analiza cum planificarea proiectului poate fi îmbunătățită prin ajustarea graficelor Gantt și a diagramei SWOT, astfel încât să se potrivească nevoilor și cerințelor specifice ale proiectului nostru.

În cele din urmă, vom examina exemple de proiecte reale care au beneficiat de utilizarea acestor două instrumente, oferindu-vă o bază solidă pentru a aplica aceste concepte în propriile proiecte.Vezi detaliu curs »

Cursul oferă o imagine de ansamblu cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile europene și naționale, criteriile legate de activitățile economice eligibile în cadrul Programului de Microindustrializare, precum și cheltuielile pe care antreprenorii le pot include pentru implementarea proiectului de investiții.

Acesta se va concentra pe măsurile de încurajare și de stimulare a dezvoltării microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, cu ajutorul Programului de Microindustrializare, solicitanții eligibili, activitățile pentru care se poate obține finanțare, precum și principalele obligații asumate de către antreprenor pentru perioada de implementare.Vezi detaliu curs »

24 Mai 2023, Planificare organizare

Programul de lucru: Organizare, reguli și proceduri

4 lecții
3 ore
incepator

Programul de muncă reprezintă un model de organizare a activității, ce se axează pe  identificarea, în mod explicit, în timp, a perioadei în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcini și atribuții ce îi revin potrivit contractului de muncă și fișei postului. 

În cursul de față vom discuta și analiza formele de organizare ale programului de muncă, modalitatea prin care putem să construim un astfel de program în așa fel încât activitatea să se desfășoare în condiții normale și să respectăm toate dispozițiile legale, precum și procedura internă specifică acestuia.Vezi detaliu curs »

23 Mai 2023, Abilități de prezentare

Gestionarea eficientă a proiectelor utilizând graficele Gantt: de la teorie la practică

5 lecții
4 ore
incepator

Acest curs online vă va ghida pas cu pas în învățarea și aplicarea graficelor Gantt pentru a vă îmbunătăți abilitățile de gestionare a proiectelor. Graficele Gantt reprezintă un instrument esențial în planificarea și monitorizarea proiectelor, permițându-vă să vizualizați sarcinile, duratele și relațiile dintre ele într-un mod clar și ușor de înțeles.

De-a lungul celor 5 lecții ale cursului, veți învăța cum să creați grafice Gantt eficiente utilizând diferite instrumente software, cum să le personalizați pentru a reflecta specificul proiectului și cum să analizați și să ajustați graficele în funcție de progresul înregistrat.Vezi detaliu curs »

22 Mai 2023, Comunicare eficientă

Gestionarea și soluționarea problemelor în serviciile de suport oferite clienților

5 lecții
2 ore
mediu

Gestionarea și soluționarea problemelor în suportul clienților este un curs practic, conceput pentru a dezvolta abilitățile angajaților din departamentul de suport.

Acest curs vă va ghida prin diferite aspecte ale asistenței clienților, de la identificarea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă clienții, până la colaborarea cu alte departamente pentru a soluționa problemele complexe și a învăța din feedback-ul clienților pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor.Vezi detaliu curs »

17 Mai 2023, Planificare organizare

Organizarea și managementul timpului în activitățile de secretariat

5 lecții
3 ore
incepator

Acest curs se concentrează pe dezvoltarea abilităților de planificare, stabilire a obiectivelor, organizare, prioritizare, gestionare a agendei și programărilor, managementul timpului și utilizarea instrumentelor digitale. Pe parcursul celor cinci lecții veți învăța să vă optimizați timpul și să vă reduceți stresul, sporind astfel calitatea muncii și succesul profesional.

Participanții la acest curs vor beneficia de instruire practică și teoretică pentru a-și îmbunătăți abilitățile de gestionare a timpului și a resurselor. Cei care finalizează cursul vor fi capabili să-și planifice eficient sarcinile zilnice și săptămânale, să stabilească și să respecte obiective realiste, să prioritizeze sarcinile în funcție de importanță și termene limită, să mențină o agendă organizată, să gestioneze programările și să utilizeze instrumente digitale moderne pentru a-și îmbunătăți planificarea și organizarea.Vezi detaliu curs »

17 Mai 2023, Planificare organizare

Administrarea și planificarea transporturilor în logistică: costuri și optimizare

5 lecții
3 ore
mediu

Acest curs se concentrează pe înțelegerea și aplicarea conceptelor-cheie în administrarea și planificarea transporturilor în domeniul logistic, punând accent pe reducerea costurilor și optimizarea proceselor.

Participanții vor dobândi cunoștințe teoretice și practice despre modalitățile de transport, analiza costurilor, planificarea rutei și tehnologiile emergente în domeniu.

Cursul este destinat profesioniștilor din logistică, managerilor și celor interesați de optimizarea lanțului de aprovizionare.Vezi detaliu curs »

16 Mai 2023, Analiză / cercetare

Analiza comportamentului consumatorului și cercetarea pieței

5 lecții
4 ore
mediu

Analiza Comportamentului consumatorului și cercetarea pieței este un curs esențial care explorează conceptele fundamentale ale studiului consumatorilor și a modului în care acestea se aplică în cercetarea pieței. Acest curs oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra comportamentului consumatorului, subliniind importanța cunoașterii nevoilor și dorințelor clienților pentru a dezvolta strategii de marketing eficiente și a obține avantaje competitive.

Pe parcursul acestui curs, se analizează factorii psihologici, sociali și culturali care influențează comportamentul consumatorului și modul în care aceștia afectează deciziile de cumpărare. Se pune accent pe procesul decizional al consumatorului, explorând etapele și rolul cercetării de marketing în identificarea oportunităților și anticiparea nevoilor clienților. 

În ultima parte a cursului, se discută segmentarea pieței și strategiile de poziționare, evidențiind importanța adaptării ofertei la nevoile și preferințele consumatorilor. Acest aspect permite companiilor să-și direcționeze eforturile de marketing către grupuri de clienți cu caracteristici și comportamente similare, crescând astfel eficiența campaniilor și satisfacția clienților.

Prin abordarea acestor subiecte, cursul analiza comportamentului consumatorului și cercetarea pieței contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru a reuși în domeniul marketingului și pentru a înțelege dinamica pieței într-un mediu de afaceri în continuă schimbare.Vezi detaliu curs »