Confidențialitate

Politica de confidențialitate a Platformei Inteligo.ro

Actualizată la data de  01.01.2023

Bine ați venit în centrul de informare privind prelucrarea datelor personale, de la Inteligo.ro. Iată despre ce discutăm în acest document. Pe scurt, iți spunem ce date personale folosim, în ce scopuri și pentru câtă vreme, cine are acces la ele, drepturile tale și alte astfel de lucruri.

Cuprins:

  1. Cine este compania care administrează Inteligo.ro?. 2
  2. Definiții și clarificări 2

2.1.       Operator de date cu caracter personal 2

2.2.      Împuternicit al operatorului de date cu caracter personal 3

Prezenta secțiune 2.2 se aplică doar Utilizatorilor Angajați 3

  1. Ce sunt datele cu caracter personal?. 4
  2. Date personale pe care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și temeiul juridic. 5

4.1.       Date furnizate de tine, în mod direct 5

4.2.      Utilizarea site-ului Inteligo.ro. 6

4.3.      Cookie-uri și alte tehnologii similare. 6

4.4.      Opțiunile tale privind cookie-urile. 8

  1. Către cine dezvăluim datele cu caracter personal?. 9

5.1.       Divulagrea către terți 9

5.2.      Restricții cu privire la utilizarea informațiilor de către terți 9

  1. Drepturile persoanelor vizate. 10
  2. Securitate. 11
  3. Modificări ale acestei politici de confidențialitate. 11
  4. Informații de contact 12

 

1.     Cine este compania care administrează Inteligo.ro?

Inteligo Media SA (denumită în continuare „Inteligo.ro”, „Inteligo”, „Societatea”, „noi” sau similar) este o companie pe acțiuni din România, având sediul în Strada Ion Radovici nr. 7, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6190/2013, cod fiscal RO31639358.

Inteligo.ro este un serviciu conceput de echipa din spatele AvocatNet.ro care își propune o abordare diferită în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională prin intermediul cursurilor noastre axate pe ideea de practic și util și concepute cu ajutorul colaboratorilor noștri specializați în domenii importante.

Cursurile și materialele disponibile pe inteligo.ro vizează domenii de actualitate de interes general, care abordează teme, situații și informații generale destinate tuturor persoanelor interesate de domeniul respectiv, indiferent dacă dețin sau nu cunoștințe sau experiență în acel domeniu.

Documentul de mai jos este foarte important, pentru că el explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii.

Îți vom detalia mai jos inclusiv ce drepturi ai în legătură cu datele personale pe care ți le prelucrăm, precum si ce acțiuni poți întreprinde pentru a înțelege și controla mai bine volumul de date personale care îți este prelucrat în mediul online.

Îți vom explica, deci, cât se poate de transparent, concepte și idei, acțiuni și obligații, precum și multe alte lucruri care să te ajute să înțelegi de ce facem anumite lucruri și cum poți să ne spui ce anume te deranjează sau ce ar trebui schimbat.

Dacă utilizezi platforma noastră ca urmare a unui abonament pus la dispoziție de angajatorul tău sau de un alt terț cu care avem contract, te rugăm să consulți secțiunea 2.2. din acest document, precum și politica de confidențialitate a persoanei care ți-a pus la dispoziție abonamentul (adică, angajatorul tău sau o altă entitate), respectiv politica de cookie din secțiunea 4.3 de mai jos. Celelalte secțiuni din această politică de confidențialitate nu sunt relevante pentru tine.

2.    Definiții și clarificări

În acest document, termenii folosiți au înțelesul și definițiile prevăzute de art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare „GDPR”.

De asemenea, secțiunea nr. 2 „Definiții și clarificări” din Termenii și Condițiile de utilizare a acestei Platforme este aplicabilă și prezentei Politici.

2.1. Operator de date cu caracter personal

În ceea ce privește datele personale furnizate de către Utilizatorii care achiziționează în mod direct un Abonament Individual, Societatea acționează în calitate de operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, întrucât stabilește independent scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date, așa cum sunt explicate mai jos.

De asemenea, Societatea acționează în calitate de operator și în raport de prelucrarea datelor personale furnizate de reprezentantul unui persoane juridice la momentul achiziționării Abonamentului Companie și a activării Contului Master.

2.2. Împuternicit al operatorului de date cu caracter personal

Prezenta secțiune 2.2 se aplică doar Utilizatorilor Angajați

Utilizatorul Companie, în calitate de titular al abonamentului, stabilește numărul de Utilizatori Angajați care vor avea acces în Platformă.

Utilizatorul Companie care deține abonamentul și a procedat la crearea fiecărui Cont de Utilizator Angajat este operatorul de date cu caracter personal în raport de informațiile furnizate de Utilizatorii Angajați, Societatea acționând în calitate de împuternicit al Utilizatorului Companie.

Prelucrarea pe care Societatea o realizează în calitate de împuternicit este reglementată printr-un contract distinct încheiat cu Utilizatorul Companie prin care sunt stabilite cel puțin obiectul și durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date și categoriile de persoane vizate, precum și drepturile și obligațiile părților.

Datele personale ale Utilizatorilor Angajați sunt colectate și prelucrate de către Utilizatorul Companie în scopul de a înregistra și activa conturile de Utilizator Angajat pentru ca aceștia să aibă access la Conținutul Platformei. Baza legală pentru această prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, respectiv interesul legitim al Utilizatorului Companie de a îmbunătăți pregătirea și performanța echipei sale, de a susține și contribui la dezvoltarea profesională și personală continuă a echipei sale, precum și de a îmbunătăți performanța Utilizatorului Companiei.

De asemenea, Utilizatorul Companie poate accesa în Platformă o secțiune de statistici care îi permite acesteia să urmărească evoluția fiecărui Utilizator Angajat în raport de cursurile pe care acesta le urmează, prin afișarea numărului de lecții parcurse dintr-un curs, a numărului de teste susținute din cadrul unui curs și a rezultatului acestora, precum și ce procent din curs a fost parcurs.

Aceste informații obținute de Utilizatorul Companie contribuie la realizarea intereselor sale legitime, întrucât în baza acestora Utilizatorul Companie poate decide alocarea de cursuri suplimentare pentru un Utilizator Angajat, tipul de cursuri alocate sau chiar finalizarea pregătirii. În acest mod, Utilizatorul Companie poate aprecia evoluția echipei sale și poate lua decizii în consecință cu privire la pregătirea acestora.   

Ca regulă, perioada de păstrare automată a datelor cu caracter personal în Platformă, se întinde pe toată durata existenței Abonamentului. Cu toate acestea, este posibil ca Utilizatorul Companie să păstreze datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp, potrivit politicii sale de confidențialitate.

Utilizatorul Companie dezvăluie datele personale ale Utilizatorilor Angajați către Societate în scopul furnizării serviciului de tip abonament achiziționat. Societatea prelucrează date personale numai pe baza instrucțiunilor documentate din partea Utilizatorului Companie și numai în scopurile expres stabilite de părți prin contract. 

Societatea noastră nu dezvăluie datele personale ale Utilizatorilor Angajați unor destinatari din afara Uniunii Europene. Pentru detalii suplimentare legate de potențiale transferuri de date realizate de Utilizatorii Companie vă rugăm să consulțati politicile de confidențialitate ale acestor entități.

Utilizatorii Angajați, în calitate de persoane vizate, au drepturile conferite de GDPR detaliate în informarea primită de la Utilizatorul Companie..  

Rugăm Utilizatorii Angajați care doresc formularea oricăror cereri de acces, plângeri sau sesizări în legătură cu prelucrarea datelor acestora să se adreseze direct operatorului de date de cu caracter personal, respectiv Utilizatorului Companie care i-a creat contul.  

Noi vom direcționa către Utilizatorul Companie orice cereri de exercitare a drepturilor prevăzute de lege primite de la voi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.     Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Iată câteva exemple de date cu caracter personal:

- numele;
- domiciliul sau reședința;
- o adresă de e-mail (inclusiv adresele de tipul popescu@firma.ro);
- numărul de buletin, pașaport sau carte de identitate;
- date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);
- un IP;
- un cookie ID;
- silueta unei persoane din înregistrările CCTV;
- un număr de înmatriculare al unei mașini.

După cum se vede, definiția datelor cu caracter personal mai conține câteva elemente importante:

- Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mail-urile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.

- Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuală), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor. Singurul lucru important e că vorbim despre o prelucrare a unui astfel de tip de date.

Simplificând definiția de mai sus, am putea concluziona că datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în viață care poate fi identificată:
- folosind aceste date; sau
- pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

4.    Date personale pe care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și temeiul juridic

4.1. Date furnizate de tine, în mod direct

Inteligo.ro colectează datele personale furnizate de tine după cum urmează:

- prin completarea formularului de pe site, poți plasa o comandă în vederea achiziționării unui abonament și poți activa Contul de Utilizator și/sau Contul Master. În acest sens, este necesar să ne furnizezi datele cuprinse în respectivul formular. De asemenea, în cazul în care plata abonamentului se realizează prin transfer bancar, colectăm și prelucrăm și datele tale bancare. Folosim aceste date pentru a-ți putea presta serviciile pe care ai ales să le achiziționezi. Baza legală pentru această prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR, respectiv executarea contractului la distanță la care ești parte ca urmare a achiziționării unui abonament de servicii;

- Cu ocazia trimiterii unui mesaj către noi, trebuie sa completezi formularul de pe Platformă. Folosim datele din formular pentru a răspunde la întrebarea ta și a rezolva solicitarea adresată sau problema semnalată. Baza legală pentru această prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, și anume interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. și/sau de a păstra o evidență a reclamației dvs., a solicitării de informații și/sau a altora similare.

- Dacă ești reprezentantul unui Utilizator Companie, vom folosi datele tale personale de contact puse de tine la dispoziția noastră cu ocazia creării Contului Master pentru a coresponda cu tine, dacă este necesar, cu privire la abonament și/sau alte aspecte legate de buna derulare a contractului dintre părți, în temeiul interesului nostru legitim de a te contacta și de a-ți pune la dispoziție informații (dacă este cazul) legate de funcționarea Platformei (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

- De asemenea, dacă ești reprezentantul unui Utilizator Companie și intrăm în contact cu tine prin alte mijloace, pentru a purta discuții premergătoare achiziționării unui abonament și încheierii contractului aferent, vom prelucra datele date de contact pe care ni le-ai furnizat potrivit consimțământului tău.

S-ar putea să trebuiască să solicităm, de asemenea, informații fiscale suplimentare, în cazul în care suntem obligați prin lege să îndeplinim anumite obligații în legătură cu serviciile comandate de tine. În acest caz, ne vom referi la adresa ta (necesară pentru a fi trecută pe factura fiscală), dar și la alte date fiscale pe care legea ne obligă să le colectăm și prelucrăm în legătură cu tranzacția în cauză. În această situație, temeiul legal pentru prelucrare va fi reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR, întrucât prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale.

Platforma noastră oferă oricărui utilizator posibilitatea de a urmări evoluția sa în raport de fiecare curs ales, prin afișarea numărului de lecții parcurse dintr-un curs, a numărului de teste susținute din cadrul unui curs și a rezultatului acestora, precum și ce procent din curs a fost parcurs. Aceste date sunt prelucrate doar pentru furnizarea acestor statistici in Contul de Utilizator, temeiul legal fiind executarea contractului la distanță la care ești parte ca urmare a achiziționării unui abonament de servicii, potrivit art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR. 

Având în vedere specificul serviciului nostru, respectiv oferirea unui abonament care permite accesarea nelimitată a întregului catalog de cursuri și materiale disponibile în Platformă, este posibil să vă trimitem informări prin e-mail și/sau notificări în Platformă despre modificările aduse catalogului de cursuri. Baza legală pentru acest tip de prelucrare fiind art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a asigura utilizatorilor furnizarea corespunzătoare a serviciilor achiziționate, precum și o informare completă și transparentă cu privire la Conținutul Platformei.

În funcție de tipul de date cu caracter personal colectate, perioadele pentru care le păstrăm sunt următoarele:

Informațiile furnizate în formularul de creare de cont sunt păstrate atât timp cât deții un abonament activ. De asemenea, păstrăm datele după expirarea sau dezactivarea abonamentului/contului de utilizator, după cum urmează:

- datele cuprinse în documente financiar-contabile se păstrează pentru o periodă de cel puțin 5 ani, potrivit legislației financiar-contabile și fiscale aplicabile;

- datele din formularul de creare de cont se păstrează pentru o perioadă de 3 ani pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre.

Informațiile furnizate prin formularul de contact (cu excepția cererilor de execitare a drepturilor prevăzute de GDPR) sunt păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 6 luni.

Informațiile furnizate cu ocazia formulării de cereri de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR se pastrează pe perioada termenului general de prescripție prevăzut de lege.

4.2. Utilizarea site-ului Inteligo.ro

Inteligo.ro colectează în mod automat anumite informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informațiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitezi, regiunea sau localizarea generală de unde accesezi site-ul, precum și tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care ne accesezi. În plus, colectează și un istoric al paginilor pe care le accesezi.

Utilizăm această informație în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce masură paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului tău particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile noastre.

De asemenea, colectăm informații demografice statistice care ne ajuta să identificăm preferințele cititorilor noștri. Inteligo.ro folosește, de asemenea, cookie-uri, despre care puteți citi în secțiunea de mai jos.

4.3. Cookie-uri și alte tehnologii similare

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează un website care conține astfel de cookie-uri.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui web browser (spre exemplu, Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

La fiecare accesare ulterioară a website-ului care a plasat respectivul cookie, browser-ul utilizat trimite către server-ul respectivului website informația stocată în acest fișier, în scopul principal de a permite identificarea unui utilizator care a revenit pe website.

Durata de viață a unui cookie variază în funcție de scopul plasării acestuia. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul închide site-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt salvate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul reaccesează site-ul respectiv (cookie-uri persistente). Cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment, din setările browserului.

Cookie-urile „first party”/„directe" sunt plasate de domeniile pe care le vizitați în acel moment (ex. inteligo.ro). Cookie-urile „third party”/„terțe" sunt plasate de alte domenii decât cele ale site-urilor pe care le vizitați (ex. alte domenii decât inteligo.ro).

Beaconii web sunt imagini pixel transparente care sunt utilizate pentru colectarea de informații despre utilizarea site-ului.

La fel ca în cazul cookie-urilor, tehnologia care permite stocarea locală permite websiteurilor să stocheze informație pe un terminal (computer, telefon mobil etc). Această tehnologie permite o stocare, de regulă, persistența și, spre deosebire de cookie-uri, datele stocate acolo nu sunt transferate pe internet ori de cate ori website-ul este vizitat de un anumit cititor. Inteligo.ro nu folosește astfel de tehnologii.

Mai jos, ne vom referi la cookie-uri, beacon-uri web, stocare locală și ID-ul de publicitate mobilă, ca la "cookie-uri și tehnologii similare".

Inteligo.ro folosește următoarele tipuri de cookie-uri:

(Strict Necesare: Aceste cookie-uri sunt esențiale în furnizarea serviciilor solicitate de către utilizatori. Fără ele, websiteul nu poate funcționa ori livra serviciile furnizate. Acestea nu necesită acordul dvs. pentru plasare/accesare și nu pot fi dezactivate și nu pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii.

Mai jos este o descriere detaliată a cookie-urilor strict necesare pe care le folosește Inteligo.ro:

Host (Familie de cookieuri)

Nume (cookie ID)

Domeniul care plaseaza cookie-ul

Scopul cookie-ului

Perioada de viata a cookie-ului

avocatnet.ro intern


avocatnet.ro intern

  _csrf


PHPSESSID

 avocatnet.ro


avocatnet.ro

protecție împotriva atacurilor de tipul Cross-Site Request Forgery (CSRF)

sesiunea curentă a utilizatorului

pe toată durata sesiunii utilizatorului

pe toată durata sesiunii utilizatorului

 

Poți ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca cookie-uri; cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experiența ta de navigare, deoarece site-ul nostru nu va funcționa corect. Browserul îți poate permite să ștergi toate modulele cookie la închiderea browserului.

Mai multe detalii despre modul de ștergere a cookie-urilor sau modul de gestionare a cookie-urilor în diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Microsoft Edge

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

 

5.     Către cine dezvăluim datele cu caracter personal?

Vom dezvălui datele tale personale numai pentru scopurile și pentru acele terțe părți enumerate mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a te asigura că datele personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

5.1.  Divulagrea către terți

Vom transmite datele tale personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți:

- companiile care ne furnizează produse și servicii (împuterniciți), cum ar fi furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică.
- companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web, în cazul în care nu ne oferă un serviciu.
- alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem această dezvăluire.
- catre alti terti interesati de preluarea actiunilor in Societate sau de transferul activitatii Societatii, potrivit interesului legitim al Societatii sau al actionarilor sai in legatura cu documentatia contractuala aferenta acestor operatiuni.

De asemenea, vom dezvalui datele tale personale unor terțe părți:

- Daca ne dai consimțământul tău pentru această dezvăluire;

- Către persoane care demonstrează că acționează legal în numele tău;

- Acolo unde este în interesul legitim al Inteligo.ro să administreze, să crească și să își dezvolte afacerea:
a) Dacă vindem afacerea sau părți din aceasta, am putea dezvălui datele tale personale către potențialul cumparător al afacerii ori părților sale, având în vedere necesitatea de a menține continuitatea afacerii.
b) Dacă Inteligo.ro ori o parte substanțială a bunurilor sale sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele cu caracter personal prelucrate de Inteligo.ro vor face parte din proprietățile transferate.
c) Dacă suntem obligați prin lege să dezvăluim un anumit tip de informație, în cazul unor solicitări legale a funcționarilor guvernamentali, ori în situația în care suntem obligați să respectăm cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii sau pentru a preveni activitatea ilegală.

- Pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;

- Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Inteligo.ro, angajaților noștri, clienților, furnizorilor sau altor persoane.

6.    Drepturile persoanelor vizate

Regulamentul GDPR recunoaște persoanelor vizate următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

2. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Îți permite să obții, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

3. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Îți permite să obții de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - art. 17 GDPR. Îți permite să obții din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor (2) consimțământul a fost retras și nu mai există niciun alt temei pentru prelucrare (3) persoana se opune prelucrării (4) prelucrarea a fost ilegală (5) ștergerea este necesară pentru respectarea unei obligațiile legale . Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi prelucrările necesare  pentru îndeplinirea unei obligatii legale ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Motivele de refuz sau limitare a exercitării acestui drept vor fi comunicate persoanei în cauză.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar și se aplică în următoarele situații: (1) persoana vizată contestă exactitatea datelor pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea lor (2) prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării (3) operatorul nu mai are nevoie de date, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (4) pentru perioada de timp în care operatorul verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate dacă aceasta s-a opus prelucării

6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului tău, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, sau de a ne solicita nouă să le transmitem direct unui alt operator, dacă acest lucru este tehnic fezabil.

7. Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și situația ta particulară pentru a lua o decizie finală, astfel că te rugăm să argumentezi cererea de opoziție.

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Inteligo.ro nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, te vom anunța și vom modifica prezenta notă de informare.

9. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211/+40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

10. Dreptul de a te adresa justiției.

Te rugăm să ai în vedere și următoarele:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea ta în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii tale. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, te vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu-ți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale datorită identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să vă conformăm solicitării dvs. de a vă executa drepturile legale descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să vă permită identificarea. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv în format electronic) la datele de contact furnizate în secțiunea Contact de mai jos.

7.     Securitate

Inteligo.ro se angajează să protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit, etc.

În timpul furnizării către tine a datelor tale personale, datele personale pot fi transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizezi, transmiterea de informații între tine și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrii să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face nimic în această privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor tale personale transmise prin intermediul internetului. Înțelegi, deci, ca orice astfel de transmisie este pe propriul tău risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acesta.

8.    Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de confidențialitate și să actualizăm și să efectuăm modificări la această nota de informare în orice moment. Din acest motiv, te încurajăm să te intorci în permanență la această nota. Acest document este actual de la data care apare în partea de sus a documentului.

9.    Informații de contact

Te rugăm să ne adresezi întrebările tale cu privire la obiectul protecției datelor și orice solicitări în exercitarea drepturilor tale legale la următoarele date de contact:

Strada Dr. Felix nr. 70, Sector 1, București
office@inteligo.ro

Cererile pot fi formulate și trimise prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: office@inteligo.ro.

Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor tale personale.

Va multumim,
Echipa Inteligo.ro