Termenii și condițiile generale aplicabile Utilizatorilor Inteligo.ro, valabile începand cu data de 01.01.2021

Atenționare! Acest website își propune să informeze Utilizatorii săi cu privire la aspecte de interes general din domenii diverse prin intermediul unor cursuri online și materiale realizate pe întelesul nespecialiștilor. Toate cursurile, webinariile, articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe Inteligo.ro, în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție sunt umbrela Inteligo.ro nu reprezintă activitate/program de formare profesională, de formare continuă, de perfecționare, învățământ, consultanță juridică, economică sau de specilitate în orice alt domeniu.

Cursurile, materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard, generale, și nu sunt adaptate unei situații particulare, care ar implica aplicarea unui set complex de cunoștințe multidisciplinare. În acest caz, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de sub umbrela Inteligo.ro, trebuie să vă asigurați că înțelegeți consecințele acțiunilor dumneavoastră, inclusiv prin a cere părerea unui specialist în afaceri, marketing, management, drept, economie sau orice alt domeniu relevant pentru activitatea dvs.

Societatea (astfel cum e definită mai jos) nu este furnizor de formare profesională în sensul Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Cursurile, webinariile, materialele și orice alte informații disponibile pe Inteligo.ro nu reprezintă o activitate de formare profesională, nu sunt concepute pentru pregătirea Utilizatorilor în vederea obținerii unui loc de muncă, dobândirii unor specializări, iar diploma și/sau orice alte documente acordate/emise de noi nu sunt recunoscute la nivel național și/sau internațional. Așadar, nu putem garanta în niciun mod obținerea unor efecte de natura celor produse de participarea la cursurile acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări în urma parcurgerii cursurilor noastre.

De asemenea, datorită specificului serviciului pe care îl oferim publicului, Inteligo.ro nu oferă garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual sau actualizat al informațiilor ori serviciilor furnizate de sau prin website, respectiv cu privire la disponibilitatea permanentă a Conținutului Inteligo.ro. Vă informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau în orice altă formă pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.

Prin urmare, Inteligo.ro nu este răspunzător în nicio măsură, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, direct sau indirect, legat de sau rezultat din folosirea cursurilor, articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Inteligo.ro, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție sub umbrela Inteligo.ro.

Cuprins:

1. Introducere

2. Definiții și clarificări

3. Despre Inteligo.ro și conținutul Platformei

4. Condiții de utilizare a Platformei de către abonați, persoane fizice.

NOTA: Această secțiune nr. 4 este aplicabilă doar Utilizatorilor Individuali

4.1. Crearea contului de Utilizator

4.2. Plasarea comenzii

4.3. Preț și modalitate de plată

4.4. Reînnoirea abonamentului

4.5. Contractul la distanță și dreptul de retragere

4.6. Actualizări și modificări

4.7. Nefurnizare.Drepturile Utilizatorului Individual

4.8. Neconformitate. Drepturile Utilizatorului Individual

4.9. Încetarea Acordului

5. Condiții de utilizare a Platformei de către abonați, persone juridice

NOTĂ: Această secțiune nr. 5 se aplica exclusiv Utilizatorilor Companie

5.1. Crearea contului aferent unui Utilizator Companie

5.2. Plasarea unei comenzi

5.3. Preț și modalitate de plată

5.4. Reînnoirea abonamentului

5.5. Încetarea Acordului

6. Dispoziții generale

6.1. Protecția proprietății intelectuale

6.2. Schimbări ale website-ului

6.3. Înregistrare, parole și responsabilități

6.4. Acord de confidentialitate

6.5. Pretenții ale terților

6.6. Imposibilitate fortuită de executare

7. Diverse

7.1. Modificarea acestui Acord

7.2. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

7.3. Notificări

8. Legea aplicabilă

9. Sesizări și reclamații

1. Introducere

Prin accesarea website-ului www.inteligo.ro aflat la adresele https://www.inteligo.ro (denumit în acest document "Inteligo.ro") sau prin orice alt mod de accesare a Conținutului acestui website sau de utilizare a cursurilor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Inteligo.ro, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de Inteligo.ro, sunteți ținut să respectați următorii termeni și condiții (denumit în continuare „Acord”), așa că vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document.

Inteligo.ro este deținut, administrat și actualizat de Inteligo Media SA, o societate pe actuni cu sediul in Strada Ion Radovici nr. 7, Sector 5, Bucuresti, numar de inregistrare la ORC Bucuresti sub nr. J40/6190/2013, avand CUI 31639358 și atribut fiscal RO, telefon 0731.024.346, e-mail office@avocatnet.ro.

În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile prezentului document, vă rugăm să părăsiți Inteligo.ro și să nu mai accesați acest website.

2. Definiții și clarificări

2.1. În acest document, următorii termeni au sensul specificat mai jos:

a) Utilizator – înseamnă Utilizatorul Companie, Utilizatorul Individual, precum și orice persoană care accesează Inteligo.ro fără a avea cont sau a fi înregistrat în Platformă;

b) Utilizatorul Individual – înseamnă orice persoană fizică care achiziționează un Abonament Individual, îndeplinește toate cerințele procesului de înregistrare în Platformă și acceptă Termenii și Condițiile de mai jos;

c) Utilizator Companie - înseamnă orice persoană juridică care achiziționează un Abonament Companie, îndeplinește toate cerințele procesului de înregistrare în Platformă și acceptă Termenii și Condițiile de mai jos;

d) Utilizator Angajat – înseamnă orice persoană care accesează Platforma în calitate de beneficiar al unui cont creat sau pus la dispoziție de un Utilizator Companie;

e) Societatea, noi, al nostru, nouă, etc. – înseamnă Inteligo Media SA, cu datele de identificare menționate mai sus;

f) Platformă – înseamnă website-ul www.inteligo.ro, precum și paginile inteligo.ro disponibile în rețelele de socializare precum, Facebook, LinkedIn, YouTube etc.

g) Acord – înseamnă prezenții termeni și condiții generale de accesare și utilizare a Inteligo.ro;

h) Cont Master – contul înregistrat aferent unui Utilizator Companie;

i) Abonament Individual – înseamnă serviciul de tip abonament furnizat persoanelor fizice, contra cost, pe perioada și în condițiile ofertei de servicii disponibile la momentul încheierii sau reînnoirii respectivului abonament;

j) Abonament Companie – înseamnă serviciul de tip abonament furnizat persoanelor juridice, contra cost, pe perioada și în condițiile ofertei de servicii disponibile la momentul încheierii sau reînnoirii respectivului abonament;

k) Conținutul Inteligo.ro – înseamnă orice cursuri, articole, machete, design, imagini foto și/sau video, simboluri, logo-uri, mărci, denumiri și orice alte date disponibile pe sau prin Platformă, respectiv conținute în newsletter-ele noastre sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

2.2 În temeiul acestor termeni și condiții, Societatea se obligă față de Utilizatorul Companie să asigure accesul Utilizatorilor Angajați la Conținutul Inteligo.ro în condițiile stabilite de Utilizatorul Companie potrivit acestui Contract. Societatea nu va avea alte obligații față de Utilizatorii Angajați, iar Utilizatorul Companie garantează Societății respectarea de către Utilizatorii Angajați ai acestor termeni și condiții. Utilizatorul Companie răspunde în mod direct față de Societate pentru orice prejudiciu produs de către Utilizatorii Angajați ca urmare a nerespectării acestor termeni și condiții. Orice referire la Utilizatorul Companie, respectiv la Utilizator include și Utilizatorul Angajat, dacă nu s-a menționat în mod expres altfel.

3. Despre Inteligo.ro și conținutul Platformei

Inteligo.ro este un serviciu conceput de echipa din spatele AvocatNet.ro care își propune o abordare diferită în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională prin intermediul cursurilor noastre, axate pe ideea de practic și util și concepute cu ajutorul colaboratorilor noștri specializați în domenii importante.

Cursurile și materialele aferente puse la dispoziția Utilizatorilor vizează domenii de actualitate, de interes general, care abordează teme, situații și informații generale destinate tuturor persoanelor interesate de domeniul respectiv, indiferent dacă dețin sau nu cunoștințe sau experiență în acel domeniu.

Platforma noastră este destinată atât utilizatorilor individuali care doresc să achiziționeze acces nelimitat la cursuri pentru dezvoltarea lor profesională și personală, precum și companiilor care doresc susținerea nevoilor echipei lor.

Pe Platforma veți găsi următoarele:

• Cursuri online în format audio-video

• Materiale text

• Teste grilă

• Interviuri

Un curs este alcătuit din mai multe lecții/module, fiecare dintre acestea fiind urmate de teste grilă care verifică informațiile acumulate până la acel moment. Dacă răspundeți corect la peste 70% din totalul întrebărilor grilă de-a lungul unui curs, veți primi o diplomă Inteligo.

Pentru a accesa și vizualiza cursurile din Platformă aveți nevoie de următoarele:

- un dispozitiv (telefon, laptop, PC, tabletă) cu acces la internet;

- un cont de Utilizator și un abonament valabil.

Atragem atenția asupra faptului că atât cursurile, cât și celelalte tipuri de materiale destinate Utilizatorilor pot fi accesate și vizualizate exclusiv online în Platformă, fără a putea fi descărcate local pe dispozitivul dumneavoastră.

Având în vedere specificul serviciului nostru, respectiv oferirea unui abonament care permite accesarea nelimitată a întregului catalog de cursuri și materiale disponibile în Platformă, este posibil ca Societatea să încarce în Platformă Conținut nou constând în cursuri, lecții, webinare și orice alte materiale destinate Utilizatorilor.

Utilizatorul va avea access la întreg Conținutul disponibil în Platformă la data achiziționării Abonamentului, precum și la orice Conținut nou dedicat Utilizatorilor pe care îl vom încărca pe parcursul valabilității abonamentului fără perceperea unor tarife suplimentare.

Ca regulă, Societatea își propune să anunțe Utilizatorii cu privire la Conținutul nou disponibil, fie prin marcarea acestuia, fie prin anunțuri individuale, însă nu putem exclude ipozele în care un astfel de Conținut nu este anunțat sau marcat în mod specific.

4. Condiții de utilizare a Platformei de către abonați, persoane fizice

NOTA: Această secțiune nr. 4 este aplicabilă doar Utilizatorilor Individuali

Pentru a putea beneficia de acces la serviciile oferite prin Inteligo.ro este necesară crearea unui cont de Utilizator Individual și achiziționarea unui abonament din oferta noastră de servicii disponibilă pe website la momentul achiziției. Așadar, accesul la cursurile puse la dispoziție de Inteligo.ro este posibil doar contra cost.

4.1. Crearea contului de Utilizator

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre este nevoie să creați un cont în secțiunea destinată acestei operațiuni. Toate informațiile pe care le furnizați în scopul creării contului și mentenanței acestuia trebuie să fie reale, corecte, actuale și complete.

De asemenea, prin înregistrarea unui cont veți putea gestiona mai eficient comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza și alte informații utile referitoare la comenzile plasate anterior, facturile emise etc.

Simpla înregistrare a contului nu conferă dreptul de access automat la cursurile, materialele și conținutul disponibil pe Inteligo.ro fiind necesară achiziționarea unui Abonament Individual.

Pentru înregistrarea unui cont este necesară furnizarea datelor cuprinse în formularul specific. Furnizarea tuturor datelor menționate în formular este obligatorie, iar, în lipsa acestora, nu se va putea înregistra contul de Utilizator Individual.

În vederea înregistrării conturilor Utilizatorilor Individuali este obligatorie acceptarea prezenților Termeni și Condiții, în lipsa acceptării acestora, contul neputând fi înregistrat.

Utilizatorul are opțiunea de a avea o fotografie de profil. Este interzisă încărcarea fotografiilor ce cuprind portrete/imagini ale unor terți față de titularul contului, a fotografiilor obscene, rasiste, care instigă la violență, care au un conținut jignitor, încalcă legea sau asupra cărora nu sunt deținute drepturile și autorizările impuse de lege pentru a putea fi încărcate în Platformă.

4.2. Plasarea comenzii

Pentru a avea access la conținutul de pe Platformă este necesară plasarea unei comenzi care constă în achiziționarea unui Abonament Individual pe perioada și în condițiile ofertei noastre de servicii publicată pe website și valabilă la data achizitionării. Comanda poate fi plasată și fără a deține un cont de Utilizator înregistrat în prealabil. Cu toate acestea, accesarea Platformei se va putea realiza doar ulterior creării și înregistrării contului de Utilizator.

Ulterior finalizării comenzii și achiziționării Abonamentului, Utilizatorul are acces la întreg catalogul de cursuri, materiale, webinarii, informații disponibile pe sau puse la dispoziție pe Inteligo.ro.

Atragem atenția că nu este posibilă achiziționarea distictă a fiecărui curs disponibil pe Inteligo.ro, ci doar a unui abonament care oferă dreptul nelimitat al Utilizatorului Individual de a accesa și parcurge întregul catalog de cursuri și materiale puse la dispoziție pe Inteligo.ro pe perioada de valabilitate a acestuia.

Plasarea comenzii se realizează accesând secțiunea corespunzătoare de pe website, completând formularul pentru abonare și adăugând serviciile dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda și a alege una dintre modalitățile de plată, respectiv plata online cu cardul bancar sau transfer bancar. Atenție, simpla alegere a unui abonament fără finalizarea comenzii nu presupune înregistrarea acesteia!

Ca regulă, un Abonament Individual oferă acces la conținutul Platformei doar unui singur Utilizator. Însă, pentru Abonamentul Individual achiziționat, Utilizatorul are posibilitatea de a alege la momentul plasării comenzii un număr mai mare de utilizatori care pot avea access în cadrul Platformei. Atenție, pentru fiecare utilizator adăugat se va percepe prețul unui abonamentul, așadar, costul total al comenzii se va calcula în funcție de numărul total de utilizatorilor selectați.

În momentul finalizării comenzii, veți confirma corectitudinea datelor furnizate anterior și totodata vă asumați obligația de a achita suma de plată afișată.

Ulterior momentului plasării unei comenzi, veți primi pe adresa de e-mail (adresa de e-mail specificată de dvs. la crearea contului sau o altă adresă de e-mail menționată la plasarea comenzii) sau prin SMS o notificare de confirmare a comenzii și de înregistrare cu success a plății efectuate.

4.3. Preț și modalitate de plată

Vă informăm că puteți consulta prețurile aferente serviciilor noastre pe website, acestea fiind exprimate în Lei. Prețul unui serviciu furnizat de către Inteligo.ro este cel afișat pe website la momentul finalizării comenzii.

Inteligo.ro va depune toate diligențele pentru ca informațiile cuprinse pe website referitoare la serviciile oferite clienților săi și prețurile aferente acestora să fie actualizate, corecte și complete.

Prețul Abonamentului Individual se achită în avans în conformitate cu oferta disponibilă de website la momentul plasării comenzii.

În situația în care Utilizatorul optează pentru plata online cu cardul bancar, la finalizarea comenzii acesta va fi redirecționat către pagina furnizorului de servicii de plată online. Vă rugăm să citiți Termenii și condițiile furnizorului de servicii de plată online disponible pe pagina respectivă.

De asemenea, conform legislației în vigoare, Inteligo.ro este obligat să emită factură fiscală pentru serviciile furnizate. În acest sens, aveți obligația de a transmite în mod corect către Inteligo.ro toate datele dvs. de identificare necesare pentru emiterea respectivei facturi. Utilizatorul Individual este de acord cu emiterea facturii fiscale în format electronic, și o poate vizualiza și descărca din secțiunea corespunzătoare a contului său.

Toate plățile către Societate, incluzând prin aceasta taxele aplicabile sau costurile suplimentare legate de aceste plăți, trebuie realizate în avans, în Lei. Cu ocazia plății, veți primi informații complete cu privire la sumele de plata, inclusiv toate taxele și costurile suplimentare, dacă este cazul. Dacă un preț este exprimat în Euro, plata se face în Lei la cursul de schimb LEU/EURO anunțat de Banca Națională a României ca fiind valabil pentru data efectuării plății.

Subliniem faptul că Societatea nu va solicita niciodată Utilizatorilor plata unor servicii deja prestate. Nu va exista nicio situație în care dumneavoastră să folosiți întai un serviciu și apoi să fiți obligați la plata unor sume de bani. Prin urmare, orice astfel de cerere din partea unor persoane care spun că acționează în numele Societății nu are nici o legatură cu Societatea sau cu echipa Inteligo.ro și va trebui tratată ca atare.

Pentru că noi ne respectăm Utilizatorii, în situația în care accesul dvs. la Conținutul Inteligo.ro nu mai este posibil din cauza acțiunilor Inteligo.ro, veți primi înapoi suma de bani reprezentând partea din abonament rămasă neutilizată până la expirarea perioadei pentru care s-a realizat abonarea. În nicio situație, Inteligo.ro nu poate fi obligat la plata către vreun Utilizator a unor sume de bani care să depășească în cuantum valoarea abonamentului plătit de respectivul Utilizator Individual și a taxelor de transfer a contravalorii abonamentului în contul Societății.

4.4. Reînnoirea abonamentului

Abonamentul Individual este valabil pe perioada aleasă și plătită de Utilizator conform ofertei noastre de servicii. La expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, accesul în Platformă nu va mai fi permis.

Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului ales, Utilizatorul va fi informat prin e-mail despre data expirării și posibilitatea reînnoirii acestuia. Dacă Utilizatorul dorește utilizarea în continuare a Platformei trebuie să achiziționeze un nou abonament în condițiile ofertei noastre de servicii disponibilă la momentul reînnoirii.

4.5. Contractul la distanță și dreptul de retragere

Acordul de furnizare a serviciului ales se consideră încheiat la distanță între Inteligo.ro și Utilizator în momentul primirii de către acesta din urmă prin intermediul poștei electronice sau prin SMS a notificării privind efectuarea cu succes a plății.

Durata Acordului se întinde pe întreaga perioadă de valabilitate a abonamentului achiziționat. Dacă Utilizatorul Individual reînnoiește abonamentul, durata Acordului se va prelungi automat cu perioada de reînnoire.

Conform Ordonanței de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță, consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin.(3) și art. 14 din O.U.G Nr. 34/2014, în termen de 14 zile începând de la data încheierii contractului.

Exceptii de la dreptul de retragere

Potrivit prevederilor art. 16 din OUG 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele la distanță care au ca obiect furnizarea urmatoarelor (extras):

- contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

- furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Exercitarea dreptului de retragere

Dacă pentru produsul sau serviciul contractat există un drept de retragere potrivit legii (astfel cum veți fi informați de către noi cu ocazia plasării comenzii pentru produsul/serviciul respectiv), consumatorul informează Inteligo.ro cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs și transmiterea lui prin e-mail la adresa office@inteligo.ro. Consumatorul va primi pe e-mail detaliile necesare cu privire la solicitarea înaintată, potrivit legii.

4.6. Actualizări și modificări

Platforma noastră Inteligo.ro este un serviciu web care, de principiu, nu presupune furnizarea de actualizări către Utilizatori. Cu toate acestea, în scopul remedierii anumitor erori tehnice sau în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de Platforma noastră, este posibil să vă solicităm să efectuați anumite actualizări, precum versiuni de browser sau instalarea unor extensii de browser necesare funcționării corespunzătoare a Platformei.

În acest sens, Utilizatorul Individual va fi informat prin intermediul e-mail-ului despre instrucțiunile de urmat. Societatea nu va răspunde pentru nicio neconformitate a serviciului oferit în cazul în care Utilizatorul Individual nu urmează instrucțiunile furnizate pentru instalarea actualizărilor necesare într-un termen rezonabil.

Inteligo.ro își rezervă dreptul de a modifica serviciul oferit cu notificarea corespunzătoare a Utilizatorului Individual și fără perceperea unor costuri suplimentare, în vederea protejării drepturilor și intereselor sale legitime.

În cazul în care modificarea are un impact negativ care nu este minor asupra accesului sau a utilizării serviciului nostru, conform art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, Utilizatorul Individual are dreptul de înceta prezentul Acord fără suportarea de costuri și în termen de 30 de zile de la momentul informării sau de la momentul modificării, oricare intervine mai târziu. Dispozițiile de la art. 4.9 lit. b) pct. (ii) de mai jos se aplică în mod corespunzător.

Utilizatorul Individual va fi informat, în prealabil, prin e-mail, despre modificările pe care le vom efectua, data de la care intră în vigoare, dreptul de încetare a Acordului și, dacă este cazul, despre posibilitatea menținerii serviciului fără modificările în cauză.

4.7. Nefurnizare.Drepturile Utilizatorului Individual

De regulă, în cazul plăților online, accesul la conținutul de pe Platformă va avea loc imediat ce Utilizatorul Individual va primi notificarea privind efectuarea cu success a plății.

În cazul plăților realizate prin transfer bancar, accesul la conținutul de pe Platformă va avea loc doar după momentul la care se confirmă transferul sumei achitate în contul Societății, Utilizatorul Individual urmând a fi înștiințat prin e-mail.

Cu toate acestea, în cazul în care apar întârzieri nejustificate în furnizarea serviciului și/sau accesarea Platformei, sub rezerva art. 6.6 de mai jos și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, Utilizatorul Individual are dreptul de a ne înștiința despre impedimentele apărute și de a solicita furnizarea serviciului. Dacă Societatea nu poate furniza serviciul fără întârzieri nejustificate sau într-un termen suplimentar stabilit de comun acord, Utilizatorul Individual are dreptul de a înceta prezentul Acord în condițiile art. 4.9 lit. b) pct. (ii).

Utilizatorul Individual poate solicita încetarea de îndată a Acordului dacă Societatea îl informează că nu va furniza serviciul sau acest lucru reiese clar din circumstanțe.

4.8. Neconformitate. Drepturile Utilizatorului Individual

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, în cazul în care, pe durata valabilității abonamentului achiziționat, serviciile noastre nu sunt conforme prezenților Termeni și Condiții, Utilizatorul Individual are dreptul de a ne solicita următoarele:

1. Aducerea în conformitate a serviciilor achiziționate. Fac excepție cazurile în care ar fi imposibil pentru Societate sau ar impune acesteia costuri disproporționate ținând cont inclusiv de valoarea serviciului, precum și gravitatea neconformității.

Serviciul va fi adus în conformitate într-un termen de maxim 15 zile de la data la care Societatea a fost informată de Utilizator despre neconformitate. Nu vor fi percepute costuri suplimentare pentru Utilizatori.

2. Reducerea proporțională a prețului în următoarele situații:

a) aducerea în conformitate a serviciului este imposibilă sau disproporționată conform pct. 1 de mai sus;

b) Societatea nu a adus în conformitate serviciul în termenul stabilit la pct. 1 de mai sus;

c) se constată o neconformitate, în pofida încercării Societății de a aduce serviciul în conformitate;

d) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preţ sau încetarea imediată a Acordului;

e) Societatea declară că nu va aduce serviciul digital în conformitate în termenul și condițiile de la pct. 1 de mai sus, ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

Reducerea de preț se aplică pentru numai pentru perioada în care serviciul nu a fost conform și va fi proporțională cu diminuarea valorii serviciului achiziționat.

Rambursarea oricăror sume se va realiza în condițiile descrise la art. 4.9 lit.b) pct. (ii) de mai jos.

3. Încetarea prezentului Acord în situațiile de la pct. 2 de mai sus și în condițiile art. 4.9 lit.b) pct. (ii) de mai jos în cazul în care neconformitatea nu este minoră.

4.9. Încetarea Acordului

a) La inițiativa Societății

Societatea are dreptul de a opri de îndată accesul la serviciile oferite prin suspendare și/sau dezactivarea contului și de a rezilia acest Acord, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată în cazul în care Utilizatorul Individual a încălcat condițiile de utilizare a Platformei descrise în secțiunea 4, obligațiile privind protejarea proprietății intelectuale cuprinse în secțiunea 6.1, respectiv responsabilitățile referitoare la securitatea contului și parolei aferente de la secțiunea 6.3 din prezenții Termeni și Condiții.

b) La inițiativa Utilizatorului

(i) Utilizatorul nu are posibilitatea de a denunța unilateral abonamentul anterior expirării perioadei pentru care a fost încheiat, Societatea neacordând rambursări de preț într-o asemenea ipoteză.

(ii) În cazul neconformității serviciului în sensul art. 4.8 de mai sus, Utilizatorul Individual înștiințează Societatea despre declarația de încetare a contractului la adresa de e-mail office@inteligo.ro. Acordul va înceta la data la care Utilizatorul trimite e-mail-ul de încetare către Societate.

Societatea va rambursa Utilizatorului prețul plătit, astfel:

- cota-parte din prețul plătit care corespunde perioadei în care serviciul nu a fost conform și

- restul din preț plătit în avans pentru perioada rămasă din abonament care ar fi urmat să se deruleze dacă nu ar fi încetat prezentul Acord.

Rambursarea se va realiza în termen de cel mult 14 zile de la data la care Societatea este informată de decizia Utilizatorului de a invoca dreptul de a încetare a Acordului. Rambursarea se va efectua folosind același mijloc de plată folosit de Utilizator la momentul achiziționării abonamentului, cu excepția situației în care Utilizatorul Individual este de acord cu un alt mijloc de plată. În orice situație, Utilizatorul Individual nu va fi obligat la plata de comisioane suplimentare.

În ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului Individual inclusiv ulterior încetării prezentului Acord, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate accesând următorul link.

Ca urmare a încetării prezentului Acord, Utilizatorul Individual nu va mai avea dreptul de a accesa și utiliza serviciile noastre oferite prin intermediul Platformei.

5. Condiții de utilizare a Platformei de către abonați, persone juridice

NOTĂ: Această secțiune nr. 5 se aplica exclusiv Utilizatorilor Companie

Pentru a putea beneficia de acces la serviciile oferite prin Inteligo.ro este necesară crearea unui Cont Master și achiziționarea unui abonament din oferta noastră de servicii disponibilă pe website la momentul achiziției. Așadar, accesul la conținutul pus la dispoziție de Inteligo.ro este posibil doar contra cost.

Utilizatorul Companie, în calitate de titular al abonamentului, poate alege numărul de Utilizatori Angajați care vor avea acces în Platformă în funcție de echipa sa și de nevoile Utilizatorului Companie.

5.1. Crearea contului aferent unui Utilizator Companie

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre este nevoie să creați un cont în secțiunea destinată acestei operațiuni. Toate informațiile pe care le furnizați în scopul creării contului și mentenanței acestuia trebuie să fie corecte, actuale și complete.

De asemenea, prin înregistrarea unui cont veți putea gestiona mai eficient comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza și alte informații utile referitoare la comenzile plasate anterior, facturile emise etc.

Simpla înregistrare a contului nu conferă dreptul de access automat la cursurile, materialele și conținutul disponibil pe Inteligo.ro fiind necesară achiziționarea unui Abonament destinat companiilor.

Contul Master

Contul Master este cel alocat Utilizatorului Companiei în calitate de titular al Abonamentului și conferă acesteia drepturi de administrare și gestionare a conturilor de Utilizatori Angajați aferente echipei sale.

Pentru înregistrarea unui Cont Master este necesară furnizarea informațiilor din formular, în lipsa acestora, contul nu se va putea înregistra.

În vederea înregistrării Contului Master este obligatorie acceptarea prezenților Termeni și Condiții, în lipsa acceptării acestora, contul neputând fi înregistrat. Utilizatorii Angajați trebuie să confirme citirea acestor Termeni și Condiții pentru a se putea înregistra.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții în numele Utilizatorului Companie, declarați și garantați că sunteți autorizat să încheiați prezentul Acord în numele respectivei companii, organizații, sau a oricărei alte entități juridice pe care o reprezentați.

Utilizatorul Angajat și Utilizatorul Companie au opțiunea de a avea o fotografie de profil. Este interzisă încărcarea fotografiilor ce cuprind portrete/imagini ale unor terți față de titularul contului de Utilizator Angajat, respectiv Utilizator Companie, a fotografiilor obscene, rasiste, care instigă la violență, care au un conținut jignitor, încalcă legea sau asupra cărora nu sunt deținute drepturile și autorizările impuse de lege pentru a putea fi încărcate în platformă.

Conturile de Utilizator Angajat

Utilizatorul Companie deținătoare a abonamentului, în funcție de caracteristicile acestuia, are posibilitatea de a crea conturi de Utilizator Angajat pentru echipa sa, astfel:

- Din contul Master accesând secțiunea corespunzătoare va completa obligatoriu adresa de e-mail, numele și prenumele Utilizatorului Angajat. Ulterior, Inteligo.ro va trimite un e-mail către Utilizatorul Angajat care conține instrucțiuni privind activarea contului și setarea parolei corespunzătoare acestuia.

- Utilizatorul Companie poate solicita echipei tehnice Inteligo.ro asistență în vederea creării conturilor de Utilizatori Angajați.

Utilizatorii Angajați vor avea acces la conținutul Platformei doar ulterior creării și activării contului de Utilizator pentru acești beneficiari.

5.2. Plasarea unei comenzi

Pentru a avea access la conținutul de pe Platformă este necesară plasarea unei comenzi care constă în achiziționarea unui Abonament destinat Companiilor pe perioada și în condițiile ofertei noastre de servicii publicată pe site și valabilă la data achizitionării. Comanda poate fi plasată și fără a deține un cont înregistrat în prealabil. Cu toate acestea, accesarea Platformei se va putea realiza doar ulterior creării și înregistrării Contului Master.

Ulterior finalizării comenzii și achiziționării Abonamentului, Compania și Utilizatorii Angajați au acces la întreg catalogul de cursuri, materiale, webinarii, informații disponibile pe sau puse la dispoziție pe Inteligo.ro.

Atragem atenția că nu este posibilă achiziționarea distictă a fiecărui curs disponibil pe Inteligo.ro, ci doar a unui abonament care oferă dreptul nelimitat al Utilizatorului de a accesa și parcurge întregul catalog de cursuri și materiale puse la dispoziție pe Inteligo.ro pe perioada de valabilitate a acestuia.

Plasarea comenzii se realizează accesând secțiunea corespunzătoare de pe website completând formularul pentru abonare și adăugând serviciile dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda și a alege una dintre modalitățile de plată, respectiv plata online cu cardul bancar sau transfer bancar. Atenție, simpla alegere a unui abonament fără finalizarea comenzii nu presupune înregistrarea acesteia!

Ca regulă, un abonament oferă access la conținutul Platformei doar unui singur Utilizator. Însă, pentru Abonamentul Companie achiziționat, aveți posibilitatea de a alege la momentul plasării comenzii un număr mai mare de utilizatori care vor avea access în cadrul Platformei. Atenție, pentru fiecare utilizator adăugat se va percepe prețul unui abonament, așadar, costul total al comenzii se va calcula în funcție de numărul total de utilizatorilor selectați.

În momentul finalizării comenzii, veți confirma corectitudinea datelor furnizate anterior și totodata vă asumați obligația de a achita suma de plată afișată.

Ulterior momentului plasării unei comenzi, veți primi pe adresa de e-mail (adresa de e-mail specificată de dvs. la crearea contului sau o altă adresă de e-mail menționată la plasarea comenzii) sau prin SMS o notificare de confirmare a comenzii și de înregistrare cu succes a plății efectuate.

Abonamentul destinat Companiilor poate fi achiziționat atât online urmând pașii de mai sus, cât și prin încheierea unui contract în formă fizică, cu privire la care vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@inteligo.ro.

5.3. Preț și modalitate de plată

Vă informăm că puteți consulta prețurile aferente serviciilor noastre pe website, acestea fiind exprimate in Lei. Prețul unui serviciu furnizat de către Inteligo.ro este cel afișat pe website la momentul finalizării comenzii.

Inteligo.ro va depune toate diligențele pentru ca informațiile cuprinse pe website referitoare la serviciile oferite clienților săi și prețurile aferente acestora să fie actualizate, corecte și complete.

Prețul Abonamentului Companie se achită în avans în conformitate cu oferta disponibilă de website la momentul plasării comenzii.

În situația în care Utilizatorul Companie optează pentru plata online cu cardul bancar, la finalizarea comenzii acesta va fi redirecționat către pagina furnizorului de servicii de plată online. Vă rugăm să citiți Termeni și condițiile furnizorului de servicii de plată online disponibile pe pagina respectivă.

În cazul plăților online, accesul la conținutul de pe Platformă va avea loc imediat ce Utilizatorul Companie va primi notificarea privind efectuarea cu success a plății.

În cazul plăților realizate prin transfer bancar, accesul la conținutul de pe Platformă va fi permis doar după momentul la care se confirmă transferul banilor în contul Societății.

De asemenea, conform legislației în vigoare, Inteligo.ro este obligat să emită factură fiscală pentru serviciile furnizate. În acest sens, aveți obligația de a transmite în mod corect către Inteligo.ro toate datele de identificare ale Companiei necesare pentru emiterea respectivei facturi. Utilizatorul Companie este de acord ca factura fiscală să fie emisă în format electronic, și o poate vizualiza și descărca din secțiunea corespunzătoare a contului său Master.

Toate plățile către Societate, incluzând prin aceasta taxele aplicabile sau costurile suplimentare legate de aceste plăți, trebuie realizate în avans, în Lei. Cu ocazia plății, veți primi informații complete cu privire la sumele de plata, inclusiv toate taxele și costurile suplimentare, dacă este cazul. Dacă un preț este exprimat în Euro, plata se face în Lei la cursul de schimb LEU/EURO anunțat de Banca Națională a României ca fiind valabil pentru data efectuării plății.

Subliniem faptul că Inteligo.ro nu va solicita niciodată Utilizatorilor plata unor servicii deja prestate. Nu va exista nicio situație în care dumneavoastră să folosiți întai un serviciu și apoi să fiți obligați la plata unor sume de bani. Prin urmare, orice astfel de cerere din partea unor persoane care spun că acționează în numele Inteligo.ro nu are nici o legatură cu Societatea sau cu echipa Inteligo.ro și va trebui tratată ca atare.

Pentru că noi ne respectam Utilizatorii, în situația în care accesul dvs. la Conținutul Inteligo.ro nu mai este disponibil din cauza acțiunilor Inteligo.ro, veți primi înapoi suma de bani representând partea din abonament rămasă neutilizată până la expirarea perioadei pentru care s-a realizat abonarea. În nicio situație, Inteligo.ro nu poate fi obligat la plata către vreun Utilizator a unor sume de bani care să depășească în cuantum valoarea abonamentului plătit de respectivul Utilizator și a taxelor de transfer a contravalorii abonamentului în contul Societății.

5.4. Reînnoirea abonamentului

Abonamentul Companie este valabil pe perioada aleasă și plătită de Utilizatorul Companie conform ofertei noastre de servicii. La expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, accesul în Platformă nu va mai fi permis nici Utilizatorului Companie, nici celorlalți Utilizatorilor Angajați.

Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului ales, Utilizatorul Companie va fi informat prin e-mail despre data expirării și posibilitatea reînnoirii acestuia. Dacă Utilizatorul Companie dorește utilizarea în continuare a Platformei trebuie să achiziționeze un nou abonament în condițiile ofertei noastre de servicii disponibilă la momentul reînnoirii.

5.5. Încetarea Acordului

Durata Acordului se întinde pe întreaga perioadă de valabilitate a Abonamentului achiziționat. Dacă Utilizatorul Companie reînnoiește Abonamentul, durata Acordului se va prelungi automat cu perioada de reînnoire.

a) La inițiativa Societății

Societatea are dreptul de a opri de îndată accesul la serviciile oferite prin suspendarea și/sau dezactivarea contului și de a rezilia acest Acord, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată în cazul în care Utilizatorul Companie și/sau Utilizatorii Angajați a/au încălcat condițiile de utilizare a Platformei descrise în secțiunea 5, obligațiile privind protejarea proprietății intelectuale cuprinse în secțiunea 6.1, respectiv responsabilitățile referitoare la securitatea contului și parolei aferente de la secțiunea 6.3 din prezenții Termeni și Condiții.

b) La inițiativa Utilizatorului

Utilizatorul Companie nu are posibilitatea de a denunța unilateral abonamentul anterior expirării perioadei pentru care a fost încheiat, Societatea neacordând rambursări de preț într-o asemenea ipoteză.

6. Dispoziții generale

6.1. Protecția proprietății intelectuale

Cursurile, webinariile, articole, sinteze, broșuri, precum și orice date ale Conținutului Inteligo.ro, grafica, precum și orice alt material având legătură cu Inteligo.ro aparțin Societății și/sau colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat în mod expres - și sunt protejate, printre altele, inclusiv de legislația privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală și legislația conexă.

Societatea păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi asupra Conținutului Inteligo.ro. Societatea păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală, plus orice alte drepturi asupra Conținutului, inclusiv dar fără a se limita la toate drepturile de a folosi, de a modifica, adapta sau publica conținutul materialelor respective. Utilizatorilor li se acorda o licență neexclusivă și limitată în timp la perioada abonamentului contractat de Utilizator, de utilizare exclusiv în interes personal a materialelor.

Cu excepția cazului în care se precizează altfel în acest Acord, niciun Utilizator, indiferent de tipul de abonament de care beneficiază, nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau de a permite cuiva să utilizeze, să reproducă sau să distribuie Conținutul Inteligo.ro fără a deține o permisiune scrisă în acest sens din partea Inteligo.ro. Nu este permisă nicio acțiune care ar putea aduce atingere drepturilor deținute de Inteligo.ro sau de către orice alt terț.

Sunteți de acord că prin scrierea oricărui material pe Inteligo.ro (e.g. comentariu, feedback/sugestie, postare în forum, precum și orice alt tip de mesaj publicat), transmiteți Inteligo.ro un drept de autor neexclusiv și nelimitat din punct de vedere teritorial cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea, precum și orice altă formă de expunere sau de comunicare publică a materialului în cadrul Inteligo.ro și a serviciilor Inteligo.ro, pe toată durata de protecție a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză. Drepturile de autor se transmit către noi în schimbul dreptului pe care vi-l acordăm de a utiliza și publica materiale pe Inteligo.ro.

De asemenea, acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Societății:

• trimiterea Conținutului Inteligo.ro către orice alt website, server, liste de e-mailuri sau orice alt mijloc de stocare a informației, altul decât cel strict necesar pentru utilizarea potrivit acestui Acord a serviciilor furnizate de Inteligo.ro.

• modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului Inteligo.ro, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Inteligo.ro sau cu nerespectarea acestui Acord.

• îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Inteligo.ro asupra Conținutului Inteligo.ro.

Cererile de utilizare a Conținutului Inteligo.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul Acord pot fi trimise la adresa de e-mail: office@inteligo.ro.

6.2. Schimbări ale website-ului

Societatea își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului Platformei.

În masura în care aceste modificări ar avea un impact asupra serviciilor furnizate Utilizatorilor Inteligo.ro, aceștia vor fi informați în legătură cu modificările efectuate prin intermediul unei notificări trimise prin poșta electronică.

6.3. Înregistrare, parole și responsabilități

Accesul dvs. la servicii și informatii din cadrul Platformei este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă și să o schimbați periodic. Inteligo.ro nu vă va cere niciodată parola conturilor dvs. în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiți această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, vă recomandăm să faceți log-off/sign out din contul dvs. la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a Platformei. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dvs. în site-urile sau serviciile furnizate de Inteligo.ro.

Aceste sfaturi sunt destinate să reducă pericolul de acces al unor persoane neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci cand lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul Internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dvs. risc.

Fiecare înregistrare se face pentru un singur Utilizator. Este interzisă dezvăluirea datelor de acces (username și parola) la contul Inteligo.ro către terți, indiferent de calitatea acestora, în scopul utilizării în orice mod a Conținutul Inteligo.ro. Inteligo.ro nu permite accesul mai multor Utilizatori sau accesul unei rețele la Conținutul Inteligo.ro. În situația în care se descoperă accesări de acest gen, Inteligo.ro își rezervă dreptul de a rezilia Acordul fără punere în întârziere și fără orice alte formalități, fără posibilitatea returnării sumelor de bani care au ramas nefolosite din abonamentul plătit de dvs.

6.4. Acord de confidentialitate

Informația pe care o furnizați către Inteligo.ro va fi folosită doar în concordanță cu termenii Acordului de Confidențialitate al Inteligo.ro.

În ceea ce privește prelucrarea datelor personale pe care Inteligo o realizează în numele Utilizatorului Companie, în calitate de împuternicit al acestuia, vă rugăm să consultați prevederile cuprinse la secțiunea 2.2 din Politica de confidențialitate disponibilă în Platformă. Utilizatorul Companie va cuprinde în propria sa nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal orice alte informații necesare pentru informarea corectă și completă, conform RGDP, a Utilizatorilor Angajați în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de Inteligo, în calitate de împuternicit.

6.5. Pretenții ale terților

În cazul în care orice terț formulează pretenții împotriva Societății derivate din sau cu privire la modul în care dvs. utilizați platforma și/sau serviciile oferite de Inteligo.ro, veți acoperi orice prejudiciu, pierdere și/sau cheltuială suportate de Societate ca urmare a respectivelor pretenții formulate față de Societate.

6.6. Imposibilitate fortuită de executare

Având în vedere natura serviciilor oferite de Societate și modul de livrare a Conținutului Inteligo.ro, pot exista întreruperi ale accesului la, respectiv întârzieri sau erori în furnizarea serviciilor și a Conținutului Inteligo.ro, neimputabile Societății, rezultate direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Inteligo.ro, cum ar fi, spre exemplu erori de funcționare a echipamentului tehnic de la Inteligo.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Inteligo.ro, erorile de operare, greva, cauze de forță majoră sau caz fortuit etc. În oricare dintre aceste situații, potrivit legii, Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare față de Utilizatori pentru nicio formă de prejudiciu, direct sau indirect, suferit de aceștia ca urmare a apariției acestor situații.

7. Diverse

7.1. Modificarea acestui Acord

Orice modificare a acestui Acord va fi adusă la cunoștința Utilizatorilor titulari ai unui Abonament prin e-mail, cu 15 zile înainte de a intra în vigoare. Utilizatorul care nu este de acord cu modificările aduse, poate înceta abonamentul prin transmiterea unei simple notificări scrise în interiorul termenului de 15 zile menționat anterior. Orice utilizare a website-ului și folosire a serviciilor Inteligo.ro după expirarea termenului de 15 zile, implică faptul că v-ați dat acordul asupra respectivelor modificări.

De asemenea, modificarea Acordului va fi anunțată pe o perioada de 15 zile și prin publicarea în prima pagină a website-ului. Dacă nu sunteți titular al unui abonament, orice utilizarea a website-ului și folosire a serviciilor Inteligo.ro după publicarea modificărilor implică faptul că v-ați dat acordul asupra respectivelor modificări.

De asemenea, unele servicii oferite de Inteligo.ro pot face obiectul unor termeni contractuali diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

7.2. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale Conținutului Inteligo.ro pot să fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Inteligo.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Inteligo.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Inteligo.ro nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Inteligo.ro.

7.3. Notificări

Orice notificare către Inteligo.ro trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau a poștei electronice (office@inteligo.ro), la adresa menționată în prezentul document.

8. Legea aplicabilă

Drepturile și obligațiile părtilor stabilite prin acest Acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul Acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest Acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești competente.

9. Sesizări și reclamații

Eventualele sesizări sau reclamații în legătură cu serviciul achiziționat pot fi formulate și trimise prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: office@inteligo.ro.

Inteligo.ro va proceda la soluționarea acestor sesizări/reclamații într-un termen rezonabil, fără a depași 30 de zile calendaristice de la primirea lor.

Vă mulțumim,

Echipa Inteligo.ro

Str. Dr Iacob Felix 70, Sector 1, Bucuresti 

www.inteligo.ro

office@inteligo.ro